Kjøps og bestillingsvilkår for See Vesterålen

1. Booking og bestilling

Gjelder for bestillinger gjort via vår nettside, e-post og meldinger. – Når du bestiller/ booker en aktivitet eller produkt av oss godtar du våre vilkår for bestilling. Vilkårene gjelder for alle våre aktiviteter og produkter, samt aktiviteter som arrangeres i regi av oss.

2. Betalingsvilkår

For dagsturer skal hele Beløpet betales inn i sin helhet ved bestilling. -Ved tilbud og faktura er bestilling først gyldig når beløpet er mottatt, vi forbeholder oss retten til å avlyse bestillingen vis beløpet ikke er mottatt innen satt betalingsfrist.

3. Avbestilling og refusjon

Alle påmeldinger og bestillinger hos oss er bindene. -Avbestillinger av kajakk kurs, herunder nybegynner og intro skal gjøres innen 16 dager før kursstart for full refusjon. Avbestillinger ved mindre enn 16 dager før aktiviteten plikter kunden til å betale for kurset i sin helhet. for alle andre aktiviteter: – Avbestilling inntil 15 dager før aktiviteten/leieperioden starter refunderes kjøpesummen i sin helhet. – Avbestilling inntil 12 dager før aktiveten/leieperioden starter refunderes 50% av kjøpesummen minus ekspedisjonsgebyr 100,-
– Avbestilling mindre enn 7 dager før aktiviteten/leieperioden starter refunderes ikke. – Dersom du er forhindret til å møte p.g.a dokumenterbar sykdom, ulykke eller lignende. Refunderes beløpet i sin helhet minus ekspedisjonsgebyr 100,- – Dersom aktiviteten avlyses p.g.a vær refunderes det i sin helhet, eller gis det tilbud om ny eller alternativ aktivitet annen dato. – No show. Vis du ikke møter opp på avtalt sted og avtalt tid refunderes ikke. Dette gjelder også vis du møter for sent uten beskjed som har fått aksept fra oss. Merk! (Covid-19, dersom en aktivitet ikke lar seg gjennomføre som følge av nasjonale tiltak eller vi ser oss nødt til å avlyse den som følge årsaker knyttet til Covid-19 får kunden full refusjon).

4. Vår rett til å kansellere

Dette er lite sannsynlig, og vi etterstreber alltid og finne en løsning med kunden i disse tilfeller. Ved kansellering etter hendelse fra vår side gis det full refusjon på innbetalt beløp til oss. -Tilfeller vi kan bli nødt og avlyse aktiviteten på er: før få påmeldte, manglende oppmøte, sykdom eller skade på guide/instruktør og eller manglende levering av våre samarbeidspartnere. – Ved force majeure forbeholder vi retten til å avlyse aktiviteten uten erstatningsplikt – Ved kansellering plikter vi til og gi beskjed til kunden så fort som mulig.

5. Kundens ansvar

Kunden plikter til og sette seg inn i våre betingelser, samt lese innhold og informasjon om våre aktiviteter og turer. – Du plikter deg til og forsikre deg om at du har forutsetninger til å delta på våre turer. – Du plikter og informere om sykdommer, helsemessige årsaker eller plager som kan ha forutsetninger for egen og andres sikkerhet på turen. – Kunden forplikter seg til og følge våre eller guiden/instruktørens anvisinger og anbefalinger. – ved unnlatelse av å følge de ovennevnte punktene forbeholder vi oss retten
til å nekte deltagelse eller bortvise kunden fra aktiviteten. Det refunderes ikke og kunden er pliktet til å betale beløpet i sin helhet til arrangøren ved et slikt tilfelle. – Kunden forplikter seg til og erstatte skade eller tap av utstyr som skyldes uforsiktighet, skade som følge av naturlig slitasje er ikke erstatningspliktig.

6. Grupper

Gjelder ved påmelding av 2 eller flere personer, herfra kalt grupper. – Bestiller herfra kalt kunden plikter seg til alle har satt seg inn i våre kjøps og bestillingsvilkår. – Bestiller plikter seg til at alle i gruppen har fått all info og informasjon fra oss, via vår nettside, e-post eller per tlf. Samt satt seg inn i den. – Bestiller plikter til og stå ansvarlig økonomisk for gruppen ved skader eller tap av utstyr som ikke skyldes naturlig slitasje. – ved manglende oppmøte av deltakere plikter bestiller og betale for gruppen i sin helhet, vis det ikke er gitt beskjed med aksept fra oss.

7. Forsikring

Forsikring for deltakere hos oss er ikke inkludert. – Vi tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring for våre turer. – Deltakeren er selv ansvarlig for og ha en godkjent reise- ulykkesforsikring ved deltagelse på våre turer og aktiviteter. – Vi er ikke økonomisk ansvarlig for tap av verdier medbragt på våre turer og aktiviteter. Merk! En vanlig reise- ulykkesforsikring dekker som regel deltakelse på våre aktiviteter, er du usikker på om du er dekket. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap. 8. Aksept av risiko vi jobber systematisk før minimering av risiko og sikkerheten er høyt prioritert på våre turer og aktiviteter. Ved kjøp hos oss er bestiller kjent med nedennevnte punkter. – Deltagelse på våre turer og aktiviteter innebærer en vis form for risiko. – Vi har ikke økonomiske forpliktelser av ulykker og skade på deltakere, ved mindre de skyldes grov uaktsomhet fra vår eller guidens/ instruktørens side.

9. Utleie av utstyr

Alle ovennevnte vilkår gjelder også for utleie utstyr hos oss. – All tap av utstyr samt skade på utleid utstyr skjønt det ikke kommer av naturlig slitasje er erstatningspliktig. – Både bestiller og utleier er ansvarlig for å se over utstyret før utleie, for å påse at det ikke har mangler og skader. – Ved skade, tap eller mangler skal det gis beskjed så fort dette oppstår eller oppdages og til utleier. – Utleier er ikke ansvarlig for hendelser som skader eller ulykker under leieperioden. – Bestiller er ansvarlig og plikter til at alle brukere av utstyr leid av oss har kompetanse om bruken rundt utstyret og ferdigheter til sikker bruk av alt utstyr leid av oss.

10. Klager og Tvister

Klager eller mangler må fremsettes straks til oss eller guiden/instruktøren, vis ikke mister du retten til å klage. Klagen må for øvrig være framsatt skriftlig 10 dager etter hjemkomst. – Eventuelle tvister avgjøres mellom kunde og See Vesterålen AS i jurisdiksjonen av lokale domstoler der See Vesterålen er lokalisert. Ellers henvises det til gjeldende lover og regler i kjøpsloven.

See Vesterålen AS, tlf 91994359, [email protected], org.nr.: 925093971