Bestillingsvilkår

Kunden betaler via Faktura eller VIPPS i forkant av aktiviteten

01.01.197000:00 Astrid Berthinussen

Ved påmelding godtar du våre bestillingsvilkår.

Kjøpsvilkår:
*Alle påmeldinger er bindene
* Dersom du melder deg av 20 dager før aktiviteten starter får du full refusjon minus ekspedisjonsgebyr kr 100,-
*Avmelding 10 dager før aktiviteten starter, 50 % refusjon minus ekspedisjonsgebyr på kr 100,-
* Avmelding mindre enn 10 dager før aktiviteten starter, eller du lar være å møte, får du ingen refusjon.
* Dersom du er forhindret til å møte p.g.a. dokumenterbar sykdom, ulykke, død etc.: Full refusjon minus ekspedisjonsgebyr 100,-
* Dersom valgt aktivitet avlyses i forkant p.g.a vær eller andre uforusette forhold.: full refusjon eller tilbud om ny aktivitet annen dato.
* Vi forbeholder oss retten til å avlyse/utsette påbegynt aktivitet vedrørende sikkerhetsmessige årsaker.: Ingen refusjon.
* Ved unnlatelse til å møte eller ikke møte opp innen avtalt tidpunkt, uten godkjent beskjed regnes aktiviteten som gjennomført. kunden betaler da for aktiviteten i sin helhet.
*Student/Familie/hustand pris krever dokumentasjon. gjelder for studentern, familie (foreldre,barn, søsken, tanter, onkler, niese, nevø og søskenbarn) hustand (samme adresse)

Kunden, og eventuelt øvrige deltakere denne har bestilt på vegne av, anbefales å tegne egen reiseforsikring. Den enkelte kunde / deltaker har et selvstendig ansvar for å påse at slik reiseforsikring er tegnet før aktiviteten gjennomføres.

Selger:
See Vesterålen AS
Orgnr.: 925 093 971
Elvenesveien 7, 8403 Sortland
+47 91994359 
post@seevesteralen.no